מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

התקנות/ העתקות כריזה 0507385126 לניסן

דף הבית >> התקנות/ העתקות כריזה 0507385126 לניסן


התקנת ואו העתקת מערכות כריזה למוסדות ואו בתי ספר לקיבוצים  לבנינים רבי קומות  מחסנים  מגרשים רכישת ציוד להתקנה עצמית ואו התקנה עי חברתינו             0507385126 ניסן                     הוצאת אישור בדיקה    לפי תקן 160-161לבנינים  לאחר בדיקת טכנאי חברתינו  כסווי רמקולים גבוי עי סללות בכל אזורי הבנין ואו במשרדים מפעלים  פריסת מיקרופנים מיתפרצים לפי התקן                                                                                                                                                                                                        ומגבר  בבנין לפי התקן רמקולים מכל גודל לבנינים לחרום בדיקת מטען  וסללות   לפי תקן מכבאי אש ומשטרת ישראל    מחיר  לבדיקה והצאת אישור לאחר בדיקתינו מחיר 580 שח למערכות קיימות  באזור המרכז  מחיר הבדיקה כולל הצעת אישור  ליעוץ טלפוני 035660835 לאריה 0507385126 לניסן ואו לצפריר 0505547057
רמקול מיוחד לשטחים פתוחים עוצמתיים לקבלת הצעת מחיר לניסן 0507385126 ואו לצפריר 0505547057
רמקולים למשרדים תחת תקרה צפה  תיקונים והחלפה  והתקנת חדשים  לניסן 0597385126ואו לצפריר0505547057
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.