מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

תיקון התקנות תשתיות מצלמות 0505547057 לצפריר

דף הבית >> תיקון התקנות תשתיות מצלמות 0505547057 לצפריר
החלפת מצלמות תקלות  תיקון תשתיות למצלמות כוון מצלמות  לנייד ואו למחשב  למשרדינו  035660835 ואו בצור קשר באתר
תיקון מערכת כריזה   035660835 מכירת מיקרופנים מכל הדגמים   035660835 לאריה
תיקון רמקולים  החלפת רמקולים  תקולים  תיקון תשתיות רמקולים 0505547057 לצפריר ואו לניסן  0507385126
מכירת מצלמות מכל הדגמים  לצפריר יעכוץ חינם 0505547057
חברתינו מאושרת עי משרד העבודה  עבודה על סלמות גבוהים ניסן 0507385126  צפריר 0505547057 חברתינו מאושרת לעבודה בגבהים לפי התקן של משרד העבודה מיוחד למצלמות ורמקולים  כולל אישור בדיקה לתקן 160_1 של מכבאי אש  למשרדינו 035660835  לאריה לניסן 0507385126
 
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.