מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

פנקוד ופנטל אמ טלפון אינטרקום בעמ

דף הבית >> אינטרקום לבנינים לוילות למשרדים >> אינטרקום למשרד | למשרדים >> פנקוד ופנטל אמ טלפון אינטרקום בעמ
 מחיר לתיקון להתקנה ומכירת פנקוד  ואו פנטל של  חב ITS ינתן עי משרדינו לפי אזור ההתקנה לניסן035101260 ואו 035660835 לאריה לצפריר 0505547057  מחיר התקנה 600שח עג כבל קיים  עם ידרש לאריה 035660835
פנקוד פלסטיק דגם ITS  850 
מכירת  פנקוד ITS מארז אלומניום קודן PIEZO 1350
מכירת פנקוד ITS מארז אלומניום קודן מטלי לחצנים ותאורה IP 1150
מכירת פנקוד מארז אלומניום לחצני טץ קודן PIEZO 1350
מכירתפנטל ITS מארז פלסטיק לחצן קריאה פנטל מארז אלמניוםלחצן קריאה דגם PIEZO מחיר 950 שח 800
מכירת מארז אלומניום ITS אינטרקום מטלי ותאורה 1000
מכירת  פנטל ITS מארז אלומניום לחצן קריאה 950
מכירת    פנטל אינטרקום SIP מארז אלומניום קודן ולחצן קריאה  IP 1550
מכירת  פנקוד אינטרקום SIP מארז אלומניום לחצן קריאה מותאם לIP  1350
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.