מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 
תיקון והחלפת כל סוגי האינטרקום דגמי אייפון.0507385126 לניסן
 ניתן  לקבלת  השרות : למשרדים ,לוילות ולבנינים משותפים  
לצפריר 0505547057  ואו למשרד 035660835 ליעוץ ! 
מחירת מערכות של חב אייפון מכל דגם  035101260 לאריה ואו השאר דגם במייל  
אינטרקום אייפון דבור וקריאה כין 2 מכשרי אינטרקום  מערכת איכותית  ביותר לקבלת מחיר למשרדינו 035660835 למשרדינו
תיקון מערכות אינטרקום החלפה לחדש 0507385126 לניסן ואו לצפריר 0505547057 
מחיר הסט  פנל +אינטרקום   1100 שח  פנל מהודר כולל אפשרות למצלמה                                           למשרדים ואו בית פרטי ניתן להוסיף שפרפרות אינטרקום   לניסן 0507385126                                               035660835 לאריה ואו 0505547057 לצפריר
 
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.