מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

תיקון ו תשתית כבלים למחשב 0505547057 צפריר

דף הבית >> תיקון ו תשתית כבלים למחשב 0505547057 צפריר
תוספת ואו תיקונים נקודות מחשב במשרדים מפעלים מוסדות  מיפעלים וסידור ארונות מחשב קיימים כבלי מחשב במשרדכם או בביתכם 
מחיר נקודות  תשתית מחשביםכולל חיבור והפעלה במשרדים ינתן עי הטכנאי
באזור המרכז  צפריר 050554757 לניסן 0507385126
סידור ארונות תקשורת קיימים, זהים סימון וסידור מגשרים ,הגשת תוכנית כלפי הנקודות הקיימות 
בדיקה ע"י מכשיר מיוחד!  לניסן 0507385126                                                   מכירה והתאמת  מגשרים לארנות תקשורת קטגורי  מכל אורך שידרש  
לפרטים ולהצעת מחיר 035660835 ולצפריר 0505547057 
  מכירת ארונות למחשבים כולל עמדות עבודה  סידור הארון לפי התמונה ליעוץ לצפריר 0505547057 ניתן להשאיר בצור קשר באתר
ארון מסד מדפים למחשבים  מחיר מיוחד למזמנים 035660835 
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.