מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

תיקונים העתקות מרכזיות 0505547057צפריר

דף הבית >> תיקונים העתקות מרכזיות 0505547057צפריר
תיקון ומכירה מרכזיות -פנסוניק  0507385126 ניסן קבלת מחיר  והתקנה
מכירה והתקנת מרכזיות לניסן 0507385126 מחיר הציוד והתקנה
סידור וסימון ארנות תקשרת מחשבים וטלפניה מכל גודל  0505547057 לצפריר ואו לניסן  0507385126
טלפון לשלוחות מרכזיה וקוים ישירים של  ויולניק   לאריה 035660835
תיקון שלוחות טלפון במשרדים קיימים כולל העתקה קוים טלפונים   לבדיקת העבודה והוצאת הצעת מחיר לצפריר 0505547057 לניסן 0507385126  ואו למשרדינו 035660835  ולצור קשר באתר 
טלפונים IPמכירה למוסדות ומשרדים מותאם לכל מערכותIP דגמים  יולנ יק  וגרנד סטריים  הנה מיוחדת לכמיות למשרדינו 035660835 השאר פרטים בצור קשר באתר   
 
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.