בין לקוחותינו

<אזורים שיכון ופיתוח בע"מ מאסטר פוד בע"מ.תיקונים והעתקות קר פרי מפעלי קירור.העתקות ותיקונים מבטחים - מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים. TAMARES מלונות בע"מ.העתקות ותיקונים טולמנ'ב ישראל בע"מ.תיקונים והעתקות שפיגל סוכנות לביטוח.תיקן מלון פלזה ירושלים אישור ובדיקת לפי תקן הרטמן מאי בע"מ.תשתיות ומרכזיות חברתינו  מאושר עי משרד העבודה לעבודות בגובה מלונות משרדים ובנינים רבי קומותבדיקת ואישור למערכות כריזה תמ"מ - תעשיות מזון מטוסים בע"מ. סוכניות ביטוח כל החברות לצפריר 050 5547057 לא בשבת <