מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

מכירת פנטל ואו פנקוד פיזו 0505547057 צפריר

דף הבית >> מכירת פנטל ואו פנקוד פיזו 0505547057 צפריר
תיקון ושדרוג מרכזיות קריאת שרות לתיקון מחיר 320 שח באזור המרכז מכל הדגמים כולל תכנות מרכזיות מכל הדגמים שרות קבוע  לשנוים העתקות יעוץ מכשירי טלפון חדשים ומשודרגים לכל המרכזיות  לצפריר 0505547057 לקבלת הצעה לאריה 035660835 ואו לניסן 0507385126
מחיר אינטרקום     פנטל פלסטיק של חב ITS לחצן קריאה 850שח אספקה בלבד  מחיר התקנה 600שח וחיבור על מנעול חשמלי קיים   באזור המרכז 0507385126 לניסן  ואו למשרדינו                                                                                                        אינטרקום  דגםPIEZO פנטל אלמניום כולל לחצן קריאה מחיר 950 שח מחיר לפנקוד         פיזו1550 שח        אספקה בלבד מחיר התקנה עם ידרש באזור המרכז 600 שח עג תשתית כבל קיים ומנעול חשמלי ואו לניסן 0507385126 ואו 0505547057 לצפריר ואו למשרדינו
אינטרקום פנקוד פיזו  מחיר 1550 שח מחיר התקנה 600 שח לצפריר 0505547057 לניסן  0507385126                                          אינטרקום  פנטל פיזו 950 שח דגם ITS למשרדינו 035660835 לצפריר 0505547057  לניסן 0507385126
תיקון תקלות ואו התקנת פנקוד ואו פנטל של חב ITS  מחיר קריאת שרות לתיקון  באזור המרכז 280 שח לניסן 0507385126   לצפריר 0505547057 ואו 035660835

תיקון תקלות ותכנות במרכזיות הקיימות  כולל העתקות  תיקון תשתיות של השלוחות    0505547057 לצפריר  ואו ניסן 0507385126
טלפונים למרכזיות פנסוניק  חדש ומשודרג  כחדש  השאר דגם המכשיר במייל ותשלח הצעת מחיר מידית  0505547057 לצפריר ואו לניסן 0507385126
 
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.