מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

ארונות מחשבים העתקות וסידור

דף הבית >> ארונות מחשבים העתקות וסידור
סידור וזהוי קווים ושלוחות בארונות תקשורת,לצפריר 0505547057
חווט מחדש + מסירת תוכנית פריסת הכבלים לשלוחות ואו לארונות בזק או קווי הוט
וקוי סלקום להזמנות 035660835 קבלת הצעת מחיר לכל בקשה שתידרש  לניסן 0507385126
הצלבות קוים הצלבות שלוחות מחשבים וטלפונים לפי דרישתכם ותשלח הצעת מחיר לפי פירוט שישלח למייל או 035660835
פריסת כבלים למחשב ואו לטלפניה IP כולל הפעלת השלוחות לפי הדרישה לאריה ואו צפריר 0505547057 למשרדינו 035660835
שרות תיקונים לתקלות של כול חברות ספקי קוים: בזק,הוט, 013, נטוויזן 
אספקת ארון תקשרת לסידור הכבלים לבתים פרטים ובנינים משוטפים ומישרדים  
לכל בקשת עבודה לתשתיות ותיקונים ישלח טכנאי לבדיקת העבודה  לצפריר היועץ  0505547057
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.