מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

רשתות מחשבים במשרדים לניסן 0507385126 ואו לצפריר 0505547057

דף הבית >> רשתות מחשבים במשרדים לניסן 0507385126 ואו לצפריר 0505547057
התקנת שלוחות למחשבים ולטלפונים IP במשרדכם חברתינו מתמחה לה תקנות     תיקון וזהוי  וסידור מגשרים בארונות תקשרת קטנים ואו  0507385126 גדולים  ללא ניתוקים  התקנת נקודות מחשבים ואו לתקשרת לניסן     IP   צפריר 0505547057   למשרדינו 035660835 
ליעוץ  והכנת תוכנית פריסה  למחשבים וטלפוניה  כולל ארנות תקשורת כולל פריסת כבלים  מגשרים  ופייג פנל לארונות תקשורת  שמותאמים גם למחשבים ולטלפניה תיקון נקודות רשתקיימות  התקנת נקודות רשת חדשות  פריסתכבילהלתקשורת משולבת ואחודה   סיבים אופטייםאספקה +והתקנה הלחמת מחברים כולל דוח בדיקה  הצעת מחיר לכל עבודה שתידרש לאחר בדיקה עי טכנאי חברתינו  לניסן 0507385126     לצפריר 0505547057 ואו למשרדינו 035660835 לאריה
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.