מערכות אינטרקום
טלפון משרד: 03-5101260 | 03-5660835
לצפריר: 050-5547057 | לניסן: 050-7385126

מכירה
 מרכזיות
 אינטרקומים לסוגיו
 טלפוניה
 קודנים
 מערכות כריזה
 מצלמות
 מנעול חשמלי
 מנעול מגנט
 ארונות תקשורת
 אזעקות אלחוטיות
 כבלים לסוגיו
 ציוד מחודש
התקנות
 התקנת/העתקת מרכזיות
 התקנת אינטרקום
 התקנת קודנים
 התקנת תשתיות תקשורת
 התקנת תשתיות לטלפוניה
 התקנת תשתיות למחשבים
 התקנת תשתיות לאינטרקום
 התקנת מערכות כריזה
 התקנת מנעולים
 התקנת תשתיות למצלמות
 התקנת אזעקות אלחוטיות
 התקנות תשתיות לסיב אופטי
 התקנת/שדרוג ארונות תקשורת
 סידור ארונות תקשורת
 גלריית עבודות שבוצעו
תיקונים
 תיקוני אינטרקום
 תיקון מרכזיות
 תיקון קודנים
 תיקון תשתיות למחשב
 תיקון תשתיות לטלפונים
 תיקון מערכות כריזה
 תיקון מנעולי מגנט/חשמלי
 תיקון אזעקות אלחוטיות
 תיקון סיבים אופטיים
 סידור ארונות תקשורת
 שירות תיקונים בבית הלקוח
 

רשתות תקשורת וארנות ופייג פנל תיקונים והתקנות

דף הבית >> רשתות תקשורת וארנות ופייג פנל תיקונים והתקנות
העתקת ארונות קיימים בבנינים משרדים לצורך שיפוץ אספקת ארונות תקשרת חדשים מכל גודל שנדרש למחשבים   חיבור והפעלה ליעוץ  לצפריר 0505547057   לניסן 0507385126חברתינו מתמחה בתחום ארונות תקשרת  מכל גודל  כולל התקנת הציוד
השחלה ואספקת כבל גיגה וסידור ארונות לפי התמונה שלפניכם למשרדים למוסדות גדולים  חברתינו מתמחה   לניסן 0507385126
אספקת כבלים מחשב כולל התקנה וחיבורי שקעים  קטגורי 6 ו6A  ופייג פנלים  חב מתקינה לפי הנחיות של יועצי תקשורת     אספקה והתקנת תשתית סיבים אופטיים  מכל גודל כבל כלל מחברים ובדיקה והפעלה  לניסן 0507385126 לקבלת הצעת מחיר ויעוץ                                                                                                          
 
א.מ טלפון אינטרקום בע"מ 1984-2015, תקשורת קווית ונתונים – תיקון, מכירה, התקנה ותחזוקה. נחלת בנימין 70, בית גליקמן, תל אביב 66102. 
טלפון: 03-5101260 - 03-5660835 | פקס: 03-5601048 | דוא"ל: amt.comm@gmail.com | מספר ספק במשרד הביטחון: 83902095.
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.