העתקת ותיקון תשתיות מחשב ובזק במשרדכם מרכזיות וטלפוניה בארונות במשרדכם מערכות כריזה כולל הוצאת אישור לפי תקן 160_1 והצעת מחיר לניסן 0507385126 ווצף תיקון מערכת האינטרקום ופתיחת דלת ומנעול חשמלי ואו מגנט קבלת הצעת מחיר לצפריר 0505547057 בווצף או לניסן0507385126

43001678b
43001678b
27641 BigPic
27641 BigPic

לקבלת הצעת מחיר

תיאור

tn Cat 378742 184
tn Cat 378742 184
ריכוז כבלי מחשב במשרדים
סימון  ארונות ותשתיות כלפי השולחנות  במשרדכם  כולל חיבורים  והפעלה

cabels 2
סידור כבלי  מחשב  במשרדכם  תיקון  תקלות והחלפת כבלים  כולל  חיבורים במשרדכם פריסת תשתיות כבלים לפי  תוכנית ישיבה 0507385126   ניסן  לצפריר  0505547057  או השאר בווצף
s1 1299495758
פריסת כבלים  במשרדים כולל חיבורים  והפעלה

s1 1299495758

חשמלי1
מנעול חשמלי  או מגנט מכל גודל  מוגן מים ורגיל החלפה לחדש לצפריר  0505547057 בווצף אינטרקום חיבור למרכזיות  קודן מצלמה ופתיחת דלת תיקון  במערכות  קיימות  כולל החלפת ציוד והתקנה  לצפריר 0505547057 ובווצף
1920x1070 crop 90 background test
אינטרקום  פנל קודן + מתאם כולל התקנה פירוק מרכזיות ישנות מכל רגם    והפעלת  אינטרקום הקיים+לאחר הפירוק  0505547057 צפריר  בווצף         לניסן 0507385126  בווצף