תיקונים שרות קבוע למוסדות לצפריר 0505547057 ואו בווצף ופריסת כבלים למרכזיות +חיבורים והפעלה שלוחות תשתיות למערכות כריזה לפי תקן 160_1 לצפריר למצלמות במשרדים הפעלה והעתקה במשרדים ובדירות לצפריר 0505547057 ומערכות כריזה והוצאת אישור לתקן 160_1 לניסן 0507385126 או השער הודעה בווצף

לקבלת הצעת מחיר

תיאור

s1 1299495758
פריסת כבלים למחשבים במשרדים  כולל חיבורים והפעלת  0507385126 ניסן בווצף             לצפריר   0505547057 ובווצף
NeoGate TA FXO Gateway 5 300x163
מערכות ראש מכירה   מכל הדגמים  הצעת מחיר לניסן  0507385126 ובווצף
SET10 PA350DCPA6TMIC 225x225 1
AC 10F Main

AC 10F MainSET10 PA350DCPA6TMIC 225x225 1מערכת כריזה מכל גודל  מכירה והתאמה לכל גןדל  שידרש לניסן 0507365126

ארונות  תקשורת סידור  והעתקות וחיבור  התשתיות למערכות כריזה והפעלה 0505547057 צפריר  לניסן 05073

85126 ובוצף

SET10 PA350DCPA6TMIC 225x225 1

tn Cat 378742 184
פריסת כבלים כבלי גיגה  תיקנים  חיבור נקודות מחשב  במשרדים לפי פריסת הישיבה ו תיקונים הפעלה חיבור שקעי  מחשב ובארון  חיבורים והעתקות כל ציוד במוסדות ומשרדים  בבינינים  לניסן 0507385126ולקבלת הצעת מחיר למשרדים כולל חיבורים והפעלה לניסן 0507385126 לצפריר 0505547057 או השאר  בווצף לקבלת הצעת מחיר