שרות תיקונים ל תשתיות למחשבים חדש תיקונים העתקות משרדים כולל הפעלה לצפריר 0505547057 וחדש סידור ארון תקשרת קיים 0507385126 ניסן או השאר הודעה

tn Cat 378742 184
פריסה והתקנת נקודות  מחשב  כולל הפעלה  לצפריר 0505547057 ואו לניסן 0507385126 או השאר הודעה
לקבלת הצעת מחיר

תיאור

ריכוז כבלי מחשב במשרדים
9
cabels 2
פריסת  תשתית כבלים  למחשבים  כל גודל כולל הפעלה פרטים 0507385126 ניסן  0505547057 לצפריר