טלםון ארייה סוהו מכירה משודרג 300 שח למשרדינו  035660835